Grindsted


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set fra gadeside i retning mod Funder.


13. oktober 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set fra gadeside i retning mod Funder.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set vinkelret på fra gadeside.


3. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen samt ilgodsvarehuset på Grindsted station set fra Jernbanegade i retning mod Funder.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set fra gadeside i retning mod Bramming.


5. februar 2014 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set fra tidligere sporside i retning mod Funder.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set fra tidligere sporside i retning mod Funder.


13. oktober 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set fra tidligere sporside i retning mod Funder.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set vinkelret på fra tidligere sporside.


5. februar 2014 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Grindsted station set fra tidligere sporside i retning mod Bramming.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Den søndre gavl på hovedbygningen på Grindsted station set i retning mod Funder.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Den nordre gavl på hovedbygningen på Grindsted station set i retning mod Bramming.


13. oktober 2006 - ©T. Rithmester
Perronur på hovedbygningen på Grindsted station.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Ventesalen på Grindsted station set fra gadeside ud mod tidligere sporside.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Ventesalen på Grindsted station set fra tidligere sporside ud mod gadeside.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Ilgodsvarehuset på Grindsted station set fra gadeside i retning mod Funder.


13. oktober 2006 - ©T. Rithmester
Ilgodsvarehuset på Grindsted station set fra gadeside i retning mod Funder.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Ilgodsvarehuset på Grindsted station set fra gadeside i retning mod Bramming.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Ilgodsvarehuset set fra tidligere sporside i retning mod Funder.


13. oktober 2006 - ©T. Rithmester
Ilgodsvarehuset på Grindsted station set fra tidligere sporside i retning mod Funder.


5. februar 2014 - ©T. Rithmester
Ilgodsvarehuset set fra tidligere sporside i retning mod Bramming.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Ilgodsvarehuset set fra tidligere sporside i retning mod Bramming.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Den søndre gavl på ilgodsvarehuset på Grindsted station set i retning mod Funder.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Den nordre gavl på ilgodsvarehuset på Grindsted station set i retning mod Bramming.

Port ud mod gadeside i ilgodsvarehuset
6. august 2011 - ©T. Rithmester
Port ud mod gadeside i ilgodsvarehuset.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Port ud mod tildligere sporside i ilgodsvarehuset.

Indkørslen til Grindsted station fra syd
11. oktober 2010 - ©T. Rithmester
Indkørslen til Grindsted station fra syd.


11. oktober 2010 - ©T. Rithmester
Den nordlige udkørsel fra Grindsted station. Sporet fortsætter ca. 500 meter frem mod DuPont's fabrik, det tidligere Grindstedværket


13. oktober 2006 - ©T. Rithmester
Den nordlige udkørsel fra Grindsted station. Sporet fortsætter ca. 500 meter frem mod DuPont's fabrik, det tidligere Grindstedværket


13. oktober 2006 - ©T. Rithmester
De sørgelige rester af det engang så store sporareal i Grindsted. Her set i sydlig retning.


13. oktober 2006 - ©T. Rithmester
Sideporet om til slagteriet i Grindsted set tilbage mod Grindsted station.
I buskadset midt i billedet ligger der stadig et sporskifte. Sidesporet har ikke forbindelse til hovedsporet


11. oktober 2010 - ©T. Rithmester
Opkørslen til enderampen på Grindsted station.
Sporresten til højre i billedet er rester af sidesporet til slagteriet.


11. oktober 2010 - ©T. Rithmester
Enderampen på Grindsted station set fra sporside.
Sporresten til ventre i billedet er rester af sidesporet til slagteriet.


28. maj 2012 - ©T. Rithmester
CFL MX 1029 løber om med det sidste ordinære godstog til Grindsted.


6. august 2011 - ©T. Rithmester
Vandkran opstillet som skulptur ved VaGJ's tidligere drejeskive på Grindsted station.


21. oktober 2006 - ©T. Rithmester
Vandkran opstillet som skulptur ved VaGJ's tidligere drejeskive på Grindsted station.

Til toppen af siden