Nordborg

Nordborg amtsbanestation er nedrevet.
Foreningen "E Kleinbahn" er dog langt fremme med planer om en genskabelse af en del af strækningen.
Det er ligeleds deres hensigt at genopføre en kopi af Nordborg amtsbanestation.