Sundsøre

Sundsøre var som sådan ikke en station, men nærmere en lille godsstation bestående af to pakhuse, samt et omløbsspor.
Vognene blev rangeret ved hjælp af et wiretræk som gik langs med sporene.
Pakhuset stod i slutningen af 1990'erne til nedrivning pga. meget dårlig stand.
Men en gruppe lokale ville det anderledes, så den 23. februar 1999 stiftedes foreningen "Sundsøre Pakhus".
Den tidligere Sundsøre Kommune overdrog herefter pakhuset til foreningen, for den symbolske sum af Ún krone.
En gennemgribende restaurering pågyndtes den 30. juli 2000 og stod færdig i 2001.
I efteråret 2012 påbegyndte man en delvis retablering af sporene ved pakhuset.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
AHB's pakhus i Sundsøre set fra gadeside.


20. juli 2015 - ęT. Rithmester
AHB's gamle varehus i Sundsøre set fra gadeside.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre set fra gadeside.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre set fra gadeside.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
Skilt på gavlen af AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
Indgangsdøren til det tidligere venterum men nuværende lille museum.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
Indgangsdøren til det tidligere venterum men nuværende lille museum.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
Vinduesparti i pakhuset ud mod gadeside.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
Port i pakhuset ud mod gadeside.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
AHB's pakhus i Sundsøre set fra gadeside ned mod færgelejet.


20. juli 2015 - ęT. Rithmester
AHB's pakhus i Sundsøre set fra gadeside ned mod færgelejet.


20. juli 2015 - ęT. Rithmester
AHB's pakhus i Sundsøre set fra gadeside ned mod færgelejet.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre set fra gadeside ned mod færgelejet.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus samt det retablerede sporareal.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus samt det retablerede sporareal.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
Læssesporet ved det retablerede sporareal.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
Det retablerede sporareal med opstillede godsvogne.


12. maj 2006 - ęT. Rithmester
Sporarealet før den endelige retablering i 2012.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus set fra sporside.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus set fra sporside.


12. maj 2006 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus set fra sporside.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
Port i pakhuset ud mod sporside.


20. juli 2015 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre set fra sporside ned mod færgelejet.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre set fra sporside ned mod færgelejet.


12. maj 2006 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre set fra sporside ned mod færgelejet.


27. maj 2022 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre set fra sporside ned mod færgelejet.


27. maj 2022 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre set fra sporside ned mod færgelejet.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre samt det retablerede sporaeal set ned mod færgelejet.


20. juli 2015 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre samt det retablerede sporaeal set ned mod færgelejet.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre samt det retablerede sporaeal set ned mod færgelejet.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre samt det retablerede sporaeal set ned mod færgelejet.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
AHB's gamle pakhus i Sundsøre samt det retablerede sporaeal set ned mod færgelejet.


12. maj 2006 - ęT. Rithmester
Sporarealet før retableringen i 2012 set ned mod færgelejet.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
Udhængsskab ved pakhuset med informationer omkring foreningen og pakhuset.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
Udhængsskab ved pakhuset med informationer omkring foreningen og pakhuset.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
Opstilling af godsvogne ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre - forrest SB T 405, LJ Q 162 og bagerst SB G 1, ex DSB HJ 37521.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
SB T405 ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.

Ved mit besøg 20. juli 2015 var SB T 405 ikke at se ved pakhuset.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
SB T 405, som nu er påbegyndt renovering, ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
LJ Q 162 ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
LJ Q 162 ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


20. juli 2015 - ęT. Rithmester
SB G 1, ex DSB HJ 37521, ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
SB G 1, ex DSB HJ 37521, ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


4. marts 2017 - ęT. Rithmester
SB G 1, ex DSB HJ 37521, ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


20. juli 2015 - ęT. Rithmester
SB G 1 samt LJ Q 162 ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


5. januar 2013 - ęT. Rithmester
SB G 1, LJ Q 162 samt SB T 405 ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


12. maj 2006 - ęT. Rithmester
SB G 1 samt SB T 405 ved AHB's gamle pakhus i Sundsøre.


ęSkive Folkeblad - Lørdag d. 20. oktober 2012
Artikel i Skive Folkeblad om retableringen af sporene ved varehuset i Sundsøre.

Til toppen af siden