Stevnstrup

Stevenstrup station er nedrevet.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Tidligere placering af Stevnstrup station set fra gadeside i retning mod Aalborg.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Tidligere placering af Stevnstrup station set fra sporside i retning mod Aalborg.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Relæhus ved Stevnstrup station set i retning mod Aalborg.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Relæhus ved Stevnstrup station set i retning mod Aarhus.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Nødstrømsanlæg ved relæhuset ved Stevnstrup station set i retning mod Aalborg.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Nødstrømsanlæg ved Stevnstrup station set i retning mod Aarhus.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Fabriksskilt på nødstrømsanlægget.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Teknikhytte til GSM-R udstyr ved Stevnstrup station.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
(Tidligere ??) radiohytte ved Stevnstrup station.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
PU-signal (Perronudkørselssignal) i nordenden af Stevnstrup station.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
PU-signal (Perronudkørselssignal) i sydenden af Stvenstrup station.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Lidt rester af tidligere tider i form af rester af stakit ved indkørslen til den tidligere læssevej på Stevnstrup station.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Lidt mere af stakittet.


9. januar 2021 - ©T. Rithmester
Mon klokketyven har været på spil ? :-) Telefon uden klokker ved overkørsel 335 i sydenden af Stevnstrup station.

Til toppen af siden