Elling

Se placeringen af Elling trinbræt på krak.dk


15. april 2022 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Elling trinbræt set mod Frederikshavn.
Trinbrættet lå til højre for sporet.


11. august 2011 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Elling trinbræt set mod Frederikshavn.
Trinbrættet lå til højre for sporet.


1952 - ©Aalborg Luftfoto/Det Kongelige Bibliotek
Elling trinbræt set mod Nørresundby.
Perronen kan lige nøjagtig anes at begynde lige efter overkørslen på sydsiden af sporet. Link til originalfoto - 1952


1957 - ©Aalborg Luftfoto/Det Kongelige Bibliotek
Trinbrættet nedlagedes i 1955, så på billedet her fra 1957 kan der kun ses hvor perronen har ligget.

Til toppen af siden