Mårum

Mårum station er nedrevet. Nedrivningen af hovedbygningen fandt sted i april 1990¹.
Retiradebygningen blev herefter brugt til ventebygning.
Denne er nu også væk, nedrevet inden for de sidste par år (2016).


12. august 2016 - ©T. Rithmester
Mårum station set fra adgangsvejen i retning mod Hillerød.


12. august 2016 - ©T. Rithmester
Mårum station set langs med perronerne i retning mod Hillerød.


12. august 2016 - ©T. Rithmester
Ukendt Lokaltog LB-togsæt på Mårum station.

¹Kilde: Gribskovbanen - Ole Chr. M. Plum/Lars Viinholt-Nielsen, Dansk Jernbaneklub.

Til toppen af siden