Hjørring Vestbanegård

Hjørring Vestbanegård er nedrevet.