Torupvolde


24. februar 2021 - ©T. Rithmester
Torupvolde station set fra gadeside i retning mod Odder.


24. februar 2021 - ©T. Rithmester
Torupvolde station set fra adgangsvejen i retning mod Odder.
Sporet lå umiddelbart til højre i billedet.

Til toppen af siden