Borris


4. marts 2019 - T. Rithmester
Borris station set fra gadeside mod Skjern.


19. oktober 2013 - T. Rithmester
Borris station set fra gadeside mod Skjern.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Borris station set fra gadeside mod Skjern.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside mod Herning.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside mod Herning.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside mod Herning.


27. september 2006 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside mod Herning.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


19. oktober 2013 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


19. oktober 2013 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Skjern.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Skjern.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Skjern.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Herning.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Herning.


19. oktober 2013 - T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Herning.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Herning.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Herning.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Herning.


27. september 2006 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Herning.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Skjern.
Som det måske kan ses, så er trædelen af varehuset nu fjernet.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Skjern.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Skjern.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Herning.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Herning.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra sporside mod Skjern.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra sporside mod Skjern.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra sporside mod Herning.
Her ses det tydeligt, at trædelen af varehuset nu er fjernet.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra sporside mod Herning.


27. september 2006 - T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra sporside mod Herning.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Varslingsanlæg ved perronovergangen på Borris station.


19. oktober 2013 - T. Rithmester
Varslingsanlæg ved perronovergangen på Borris station.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Skjern.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Skjern.


19. oktober 2013 - T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Skjern.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Skjern.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Herning.


4. marts 2019 - T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Herning.


19. oktober 2013 - T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Herning.


21. juni 2011 - T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Herning.


6. juni 2022 - T. Rithmester
Relæhuse ved Borris station set mod Skjern.


30. marts 2019 - T. Rithmester
Enderampe på Borris station set mod Herning.


30. marts 2019 - T. Rithmester
Enderampe på Borris station set mod Herning.


30. marts 2019 - T. Rithmester
Enderampe på Borris station set mod Skjern.

Til toppen