Kollemorten


13. juni 2008 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Kollemorten station set fra gadeside i retning mod Rask Mølle/Horsens.


13. juni 2008 - ©T. Rithmester
Varehuset på Kollemorten station set fra gadeside i retning mod Thyregod.


13. juni 2008 - ©T. Rithmester
Varehuset på Kollemorten station set fra sporside i retning mod Rask Mølle/Horsens.

Til toppen af siden