Nordenbro


7. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nordenbro station set fra gadeside i retning mod Rudkøbing.


25. oktober 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nordenbro station set fra gadeside i retning mod Rudkøbing.


7. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Bagenkop.


25. oktober 2011 - ©T. Rithmester
Nordenbro station set fra sporside mod øst.


7. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Rudkøbing.


7. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Rudkøbing.


Hovedbygningen på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Rudkøbing.


25. oktober 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nordenbro station set fra sporside i retning mod Rudkøbing.


7. september 2020 - ©T. Rithmester
Udhus/retirader på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Rudkøbing.


7. september 2020 - ©T. Rithmester
Privat varehus på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Bagenkop.


25. oktober 2011 - ©T. Rithmester
Privat varehus på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Bagenkop.


7. september 2020 - ©T. Rithmester
Privat varehus på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Rudkøbing.


25. oktober 2011 - ©T. Rithmester
Privat varehus på Nordenbro station set fra tidligere sporside i retning mod Rudkøbing.


7. september 2020 - ©T. Rithmester
Bagsiden af det private varehus på Nordenbro station set i retning mod Bagenkop.

Til toppen af siden