Handest


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra gadeside i retning mod Viborg.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra adgangsvejen i retning mod Mariager.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen set fra adgangsvejen i retning mod Mariager.


28. februar 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra adgangsvejen i retning mod Mariager.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra sporside i retning mod Viborg.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra sporside i retning mod Viborg.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra sporside i retning mod Viborg.


1. september 2021 - ©T. Rithmester
Siden 2019 er der kommet ny perronforkant ved stationen.
Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.


1. september 2021 - ©T. Rithmester
Siden 2019 er der kommet ny perronforkant ved stationen.
Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.


28. februar 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.


Ca. 1984 - ©T. Rithmester
APB M 1 på Handest station.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Stationsnavn/stationsskilt på hovedbygningen på Handest station.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Stationsnavn/stationsskilt på hovedbygningen på Handest station.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Stationsnavn/stationsskilt på hovedbygningen på Handest station.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Formentlig venteranbanens ekspeditionsbygning på Handest station set fra sporside i retning mod Mariager.
Bygningen var fjernet ved mit besøg på stationen 27. juli 2019.


28. februar 2011 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Handest station set i retning mod Viborg.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Handest station set i retning mod Mariager.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Handest station set i retning mod Mariager.


28. februar 2011 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Handest station set i retning mod Mariager.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Indkørslen fra øst på Handest station set i retning mod Viborg.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Indkørslen fra øst på Handest station set i retning mod Viborg.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Indkørslen fra vest på Handest station set i retning mod Mariager.


28. februar 2011 - ©T. Rithmester
Indkørslen fra vest på Handest station set i retning mod Mariager.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Drejeskiven på Handet station.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Drejeskiven på Handet station.


1. september - ©T. Rithmester
Dyrefolden/rampen på Handest station er under genopførelse.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Resterne af en dyrefold/rampe på Handest station.


27. juli 2019 - ©T. Rithmester
Frispormærke på Handest station.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Linieklokkeværk/meldeklokke på perronen på Handest station.


22. august 2016 - ©T. Rithmester
Linieklokkeværk/meldeklokke på perronen på Handest station.


28. februar 2011 - ©T. Rithmester
Linieklokkeværk/meldeklokke på perronen på Handest station.


1. september - ©T. Rithmester
Handest stations vestlige I-signal.
Lamperne er afblændede.


1. september - ©T. Rithmester
Handest stations vestlige I-signal.
Lamperne er afblændede.

Til toppen af siden