Snesere


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Snesere station set fra gadeside i retning mod Næstved.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Snesere station set fra tidligere sporside i retning mod Præstø.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Snesere station set fra tidligere sporside i retning mod Næstved.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Snesere station set fra tidligere sporside i retning mod Næstved.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Stationsskiltet på Hovedbygningen på Snesere station.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Tidligere retiradebygning på Snesere station set fra gadeside i retning mod Næstved.

Til toppen af siden