Dannemare


12. august 2017 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Dannemare station set fra gadeside i retning mod Rødby.


12. august 2017 - ©T. Rithmester
Dannemare station set fra tidligere sporside i retning mod Nakskov.


12. august 2017 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Dannemare station set fra tidligere sporside i retning mod Nakskov.


12. august 2017 - ©T. Rithmester
Det ombyggede varehus på Dannemare station set fra gadeside i retning mod Nakskov.


12. august 2017 - ©T. Rithmester
Det ombyggede varehus på Dannemare station set fra tidligere sporside i retning mod Nakskov.

Til toppen af siden