Stubberup/Faxe Syd

Stubberup/Faxe Syd station er nedrevet.


7. august 2015 - ©T. Rithmester
Stubberup/Faxe Syd station set fra gadeside i retning mod Køge.


7. august 2015 - ©T. Rithmester
Stubberup/Faxe Syd station set fra sporside i retning mod Faxe Ladeplads.


7. august 2015 - ©T. Rithmester
Stubberup/Faxe Syd station set fra overkørsel 71 i retning mod Køge.


7. august 2015 - ©T. Rithmester
Stubberup/Faxe Syd station set fra sporside i retning mod Køge.


7. august 2015 - ©T. Rithmester
Den tidligere remise på Stubberup/Faxe Syd station set fra adgangsvejen i retning mod Køge.


7. august 2015 - ©T. Rithmester
Den tidligere remise på Stubberup/Faxe Syd station set fra sporside i retning mod Køge.


7. august 2015 - ©T. Rithmester
Den tidligere remise på Stubberup/Faxe Syd station set fra sporside i retning mod Faxe Ladeplads.

Til toppen af siden