Bording

24. marts 2012 konstateredes det, at Post Danmark var fraflyttet bygningen.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra gadeside i retning mod Herning.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra gadeside i retning mod Herning.


Hovedbygningen på Bording station set vinkelret på fra gadeside.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Bording station set fra gadeside i retning mod Skanderborg.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Bording station set fra gadeside i retning mod Skanderborg.


29. marts 2008 - T. Rithmester
Bording station set fra gadeside i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra gadeside i retning mod Skanderborg.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra gadeside i retning mod Skanderborg.


29. marts 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra gadeside i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Bording station set fra sporside i retning mod Herning.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Bording station set fra sporside i retning mod Herning.


Postgået 24. september 1909 - Arkiv: T. Rithmester
Bording station set fra sporside i retning mod Herning.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra sporside i retning mod Herning.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set vinkelret på fra sporside.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set vinkelret på fra sporside.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Bording station set fra overkørsel 103 i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Bording station set fra sporside i retning mod Skanderborg.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Bording station set fra sporside i retning mod Skanderborg.


29. marts 2008 - T. Rithmester
Bording station set fra sporside i retning mod Skanderborg.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Arriva AR 1002 som RA 5347 på Bording station.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra sporside i retning mod Skanderborg.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra sporside i retning mod Skanderborg.


29. marts 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Bording station set fra sporside i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Varehuset på Bording station set fra gadeside i retning mod Herning.
Varehuset blev medio 2019 bygget lidt om og pudset op.
I dag er der så udlejning af depotrum i det gamle varehus.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Varehuset på Bording station set fra gadeside i retning mod Herning.


29. marts 2008 - T. Rithmester
Varehuset på Bording station set fra gadeside i retning mod Herning.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Varehuset på Bording station set vinkelret på fra gadeside.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Varehuset på Bording station set fra gadeside i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Priser på udlejning af depotrum i det gamle varehus.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Varehuset på Bording station set fra sporside i retning mod Herning.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Varehuset på Bording station set vinkelret på fra sporside.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Varehuset på Bording station set fra sporside i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Læskur på perron 1 på Bording station.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Stationsskilt på perron 1 på Bording station.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Perronovergang med varslingsanlæg mellem perron 1 og perron 2.


6. november 2019 - T. Rithmester
Perronovergang med varslingsanlæg mellem perron 1 og perron 2.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Dværgsignal DV R1 mellem spor 1 og 2 på Bording station, set i retning mod Herning.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Strækningen ved Bording station set i retning mod Herning.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Udkørselssignaler, samt et uordenssignal for ovk. 103, set i retning mod Herning.


3. juni 2015 - T. Rithmester
Strækningen ved Bording station set i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Udkørselssignaler samt et overkørselssignal for ovk. 99 set i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Udvendigt betjeningsskab på Bording station.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Diverse relæhytterpå Bording station, set i retning mod Skanderborg.


13. maj 2022 - T. Rithmester
Signal 11.5 'Advisering om automatisk sikret overkørsel' (ovk. 99), på perron 2 på Bording station.


29. marts 2008 - T. Rithmester
Sporstopper af ældre model for læssesporet på Bording station.
Sporstopperen er i dag fjernet. Den røg formentlig ifb. med sporenoveringen på strækningen i 2012.

Til toppen af siden