Flakkebjerg


23. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Flakkebjerg station set fra gadeside i retning mod Næstved.


23. august 2011 - ©T. Rithmester
Flakkebjerg station set fra gadeside i retning mod Slagelse.


23. august 2011 - ©T. Rithmester
Flakkebjerg station set fra tidligere sporside i retning mod Næstved.


23. august 2011 - ©T. Rithmester
Stationsskiltet på Flakkebjerg station.


11. maj 2019 - ©T. Rithmester
Varehuset på Flakkebjerg station set fra gadeside.

Til toppen af siden