Kongsholm


25. august 2006 - ©T. Rithmester
Kongsholm station set fra Holstebrovej.


15. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Kongsholm station set fra gadeside i retning mod Videbæk.


15. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Kongsholm station set vinkelret på fra gadeside.


15. august 2011 - ©T. Rithmester
Kongsholm station set fra gadeside i retning mod Skjern.


15. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Kongsholm station set fra gadeside i retning mod Skjern.


15. august 2011 - ©T. Rithmester
Udhus/retirade set fra gadeside i retning mod Videbæk.


15. august 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygning samt udhus/retirade set fra sporside i retning mod Videbæk.


25. august 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygning på Kongsholm station set fra sporside i retning mod Skjern.


25. august 2006 - ©T. Rithmester
Udhus/retirade på Kongsholm station set fra sporside.


15. august 2011 - ©T. Rithmester
Varehuset på Kongsholm station set fra sporside i retning mod Skjern.

Til toppen af siden