Nykøbing Mors

Bygningen som var tiltænkt rollen som stationsbygning er nedrevet.
Nedrivningen ser ud til at have fundet sted mellem 1981 og 1987.
På stedet finder man i dag plejecentret "Fjordglimt".


9. juli 2016 - ©T. Rithmester
Tidligere ekspeditionsbygning ved færgelejet set fra gadeside.


9. juli 2016 - ©T. Rithmester
Tidligere ekspeditionsbygning ved færgelejet set fra gadeside.


8. marts 2008 - ©T. Rithmester
Tidligere ekspeditionsbygning ved færgelejet set fra gadeside.


8. marts 2008 - ©T. Rithmester
Tidligere ekspeditionsbygning ved færgelejet set fra gadeside.


9. juli 2016 - ©T. Rithmester
Tidligere ekspeditionsbygning ved færgelejet set fra søside.


8. marts 2008 - ©T. Rithmester
Tidligere ekspeditionsbygning ved færgelejet set fra søside.


Ej postgået - Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 49 618/13 - Arkiv: T. Rithmester
Postkort: Luftfoto med Nykøbing Mors, heriblandt stationen.


Ej postgået - Stenders Forlag - Farvefoto - Copyright - Nr. 49 618/13 - Arkiv: T. Rithmester
Postkort: Udsnit af luftfoto med Nykøbing Mors, heriblandt stationen.


Postgået 1908 - Arkiv: T. Rithmester
Postkort: Nykøbing Mors station set fra Møllebakken.

----

Vest for Nykøbing station findes denne 8 meter vejbro.
Broen som i 2016 skulle have været revet ned, blev i 2018 i stedet renoveret.


16. januar 2016 - ©T. Rithmester
Vejbroen for Højbro set mod vest.


16. januar 2016 - ©T. Rithmester
Vejbroen for Højbro set mod øst.


16. januar 2016 - ©T. Rithmester
Udsyn fra vejbroen set mod vest.


16. januar 2016 - ©T. Rithmester
Udsyn fra vejbroen set mod øst.


16. januar 2016 - ©T. Rithmester
Årstallet for opførelsen af vejbroen.


16. januar 2016 - ©T. Rithmester
Udsmykningsdetalje i broværnet.

Til toppen af siden