Bredmose

Se placeringen af Bredmose trinbræt på krak.dk


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Bredmose trinbræt set i retning mod Rødkærsbro.


20. januar 2022 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Bredmose trinbræt set i retning mod Rødkærsbro.


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Konturene af perronen kan stadig anes ved Bredmose trinbræt - set i retning mod Rødkærsbro


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Oppe fra skråningen modsat trinbrættet ses konturene af perronen tydeligere. Til højre ses resterne af fundamentet fra ventehytten.


20. januar 2022 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Bredmose trinbræt set i retning mod Silkeborg.


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Bredmose trinbræt set i retning mod Silkeborg.


20. januar 2022 - ©T. Rithmester
Resterne af fundamentet til ventehytten set fra det nordvestlige hjørne i retning mod Rødkærsbro.


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Resterne af fundamentet til ventehytten set fra det nordvestlige hjørne i retning mod Rødkærsbro.


20. januar 2022 - ©T. Rithmester
Resterne af fundamentet til ventehytten set fra tidligere sporside.


20. januar 2022 - ©T. Rithmester
Kilometersten ved Bredmose trinbræt.
Afstanden passer fint ind til Rødkærsbro, men jeg ved ikke om kilometerstenen er original fra stedet.


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Resterne af tracéen kort efter Bredmose trinbræt set i retning mod Rødkærsbro.
Tracéen/dæmningen er væk i dag.

Til toppen af siden