Thisted


26. marts 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra gadeside i retning mod Struer.


20. september 2017 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra gadeside i retning mod Struer.


22. februar 2014 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra gadeside i retning mod Struer.


11. april 2008 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra gadeside i retning mod Struer.


Ej postget - Stenders Forlag Eneberettiget - Thisted 37 - Arkiv: T. Rithmester
Thisted station set fra gadeside i retning mod Struer.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra gadeside.


20. september 2017 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra gadeside.


22. februar 2014 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra gadeside.


25. september 2006 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra gadeside.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Udhæng over indgangspartiet på Thisted station.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra sporside i retning mod Struer.


20. september 2017 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra sporside i retning mod Struer.


19. september 2015 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra sporside i retning mod Struer.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra sporside.


20. september 2017 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra sporside.


19. september 2015 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra sporside.


25. september 2006 - T. Rithmester
Hovedbygningen på Thisted station set fra sporside.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Strækningen ved spor 2 på Thisted station set i retning mod Struer.


Postgået 2. juli 1912 - C. Buchholtz, Thisted Eneret 10336 - Arkiv: T. Rithmester
Thisted station med DSB E (I) 36 i spor 1.
I remisen endnu en E (I) maskine. Til højre ser vi en af TFJ's D 1-2 samt en af TFJ's B 1-4 vogne.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Ventesalen på Thisted station set i retning mod Struer.


20. september 2017 - T. Rithmester
Ventesalen på Thisted station set i retning mod Struer.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Ventesalen på Thisted station.


20. september 2017 - T. Rithmester
Ventesalen på Thisted station.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Mellemgangen fra ventesalen ud mod sporside.


20. september 2017 - T. Rithmester
Mellemgangen fra ventesalen ud mod sporside.


20. september 2017 - T. Rithmester
Arrivas daværende betjente billetsalg på Thisted station.


20. september 2017 - T. Rithmester
Arrivas betjente billetsalg på Thisted station.


22. februar 2014 - T. Rithmester
DSB IC3 MF sæt 96 som Lyn 754 kort før afgang i spor 2 på Thisted station.


22. februar 2014 - T. Rithmester
Thisted station set fra sporside med Arriva AR 1010 holdende i spor 1.


20. september 2017 - T. Rithmester
Stationsskilt på Thisted station.


20. september 2017 - T. Rithmester
Perronbænk på Thisted station.


20. september 2017 - T. Rithmester
Perronur på Thisted station.


20. september 2017 - T. Rithmester
Piktogrammer over indgangen til ventesalen fra sporside.


20. september 2017 - T. Rithmester
Orienteringstavle ved rutebilstationen.
Tavlen ser i dag ud til at være fjernet, der var tidligere en tilsvarende inde i ventesalen.


20. september 2017 - T. Rithmester
Neon Vingehjul over den daværende indgang til Togrejse på Thisted station.


22. februar 2014 - T. Rithmester
Den ombyggede remise set fra det tidligere sporside.
Remisen på Thisted station har siden december 1992 været omdannet til et bowlingcenter.


22. februar 2014 - T. Rithmester
Den ombyggede remise set fra det tidligere sporside.
Remisen på Thisted station har siden december 1992 været omdannet til et bowlingcenter.


25. september 2006 - T. Rithmester
Den ombyggede remise set fra det tidligere sporside.
Remisen på Thisted station har siden december 1992 været omdannet til et bowlingcenter.


22. februar 2014 - T. Rithmester
Den ombyggede remise på Thisted station set fra Kirkegårdsvej.
Remisen på Thisted station har siden december 1992 været omdannet til et bowlingcenter.


11. april 2008 - T. Rithmester
Rester efter læssespor langs med Dr. Louise Gade.


11. april 2008 - T. Rithmester
Rester efter læssespor langs med Dr. Louise Gade.


11. april 2008 - T. Rithmester
Sporstopper ved resterne af læssespor langs med Dr. Louise Gade.


11. april 2008 - T. Rithmester
Resterne af læssespor frem mod det nu nedrevne varehus.


11. april 2008 - T. Rithmester
Ende/siderampe hvor det nu nedrevne varehus lå i forlængelse heraf.


11. april 2008 - T. Rithmester
Rester af læssespor hen forbi det nu nedrevne varehus som lå til ventre i billedet.


26. marts 2022 - T. Rithmester
Sporstopper ved resterne af opstillingsspor/vaskeplads på Thisted station.


22. februar 2014 - T. Rithmester
Den tidligere trac for havnebanen set ned ad havnebanen. Billedet er taget hvor Kirkegårdsstien krydsede havnebanen.


22. februar 2014 - T. Rithmester
Den tidligere trac for havnebanen set op mod stationen. Billedet er taget hvor Kirkegårdsstien krydsede havnebanen.


Ej postgået/dateret - Stenders Forlag Eneberettiget - Thisted 99 - Arkiv: T. Rithmester
Havnebanen i Thisted set op mod Thisted station.

Til toppen af siden