Thisted


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra gadeside i retning mod Fjerritslev.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra gadeside i retning mod Fjerritslev.


11. april 2008 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra gadeside i retning mod Fjerritslev.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra gadeside.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra gadeside.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra gadeside.


25. september 2006 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra gadeside.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside i retning mod Fjerritslev


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside i retning mod Fjerritslev


19. september 2015 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside i retning mod Fjerritslev


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside i retning mod Fjerritslev med Arriva AR 1010 holdende i spor 1.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside.


19. september 2015 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside.


25. september 2006 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Stationsskilt på Thisted station.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Perronbænk på Thisted station.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Beskiltning over indgangen til ventesalen fra sporside.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Ventesalen på Thisted station set i retning mod Fjerritslev.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Ventesalen på Thisted station.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Mellemgangen fra ventesalen ud mod sporside.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Arrivas betjente billetsalg på Thisted station.


20. september 2017 - ©T. Rithmester
Arrivas betjente billetsalg på Thisted station.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
DSB IC3 MF-sæt 96 i spor 2 på Thisted station.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Thisted station set fra sporside med Arriva AR 1010 holdende i spor 1.


25. september 2006 - ©T. Rithmester
Thisted station med Arriva AR-sæt 17 i spor 1.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Den ombyggede remise set fra det tidligere sporside. Remisen på Thisted station er i dag omdannet til et bowlingcenter.


25. september 2006 - ©T. Rithmester
Den ombyggede remise set fra det tidligere sporside. Remisen på Thisted station er i dag omdannet til et bowlingcenter.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Den ombyggede remise på Thisted station set fra Kirkegårdsvej.


11. april 2008 - ©T. Rithmester
Rester efter læssespor langs med Dr. Louise Gade.


11. april 2008 - ©T. Rithmester
Rester efter læssespor langs med Dr. Louise Gade.


11. april 2008 - ©T. Rithmester
Sporstopper ved resterne af læssespor langs med Dr. Louise Gade.


11. april 2008 - ©T. Rithmester
Resterne af læssespor frem mod det nu nedrevne varehus.


11. april 2008 - ©T. Rithmester
Læsserampe hvor det nu nedrevne varehus lå i forlængelse heraf.


11. april 2008 - ©T. Rithmester
Rester af læssespor hen forbi det nu nedrevne varehus som lå til ventre i billedet.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Den tidligere tracé for havnebanen set ned ad havnebanen. Billedet er taget hvor Kirkegårdsstien krydsede havnebanen.


22. februar 2014 - ©T. Rithmester
Den tidligere tracé for havnebanen set op mod stationen. Billedet er taget hvor Kirkegårdsstien krydsede havnebanen.

Til toppen af siden