Sunds

Sunds station er nedrevet.
Nedrivningen fandt sted i februar 2012.
Billedeserie fra nedrivningen af Sunds station

Nedenfor ses Sunds station som den fremstod inden nedrivningen.
Som det ses var hovedbygningen kraftig ombygget.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Sunds station set fra gadeside i retning mod Herning.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Sunds station set fra sporside i retning mod Herning.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Sunds station set fra gadeside.


30. april 2007 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Sunds station set fra gadeside.


30. oktober - ©T. Rithmester
Tidligere placering af Sunds station set fra sporside i retning mod Herning.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Sunds station set fra sporside i retning mod Herning.


30. oktober - ©T. Rithmester
Tidligere placering af Sunds station set fra sporside i retning mod Viborg.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Sunds station set fra sporside i retning mod Viborg.


30. april 2007 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Sunds station set fra sporside i retning mod Viborg.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Det sammenstyrtede varehus på Sunds station set fra gadeside i retning mod Herning.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Det sammenstyrtede varehus på Sunds station set fra gadeside i retning mod Viborg.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Detailfoto af gavlen på det sammenstyrtede varehus på Sunds station set i retning mod Viborg.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Det sammenstyrtede varehus på Sunds station set fra tidligere sporside i retning mod Herning.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Det sammenstyrtede varehus på Sunds station set fra sporside i retning mod Viborg.


5. april 2011 - ©T. Rithmester
Det sammenstyrtede varehus på Sunds station set lidt tættere på fra sporside i retning mod Viborg.


30. april 2007 - ©T. Rithmester
Varehuset på Sunds station som det tog sig ud i april 2007. Set fra sporside i retning mod Viborg.


30. april 2007 - ©T. Rithmester
Varehuset på Sunds station som det tog sig ud i april 2007. Set fra sporside i retning mod Viborg.


30. oktober 2021 - ©T. Rithmester
Kilometersten umiddelbart overfor stationen i Sunds.


15. februar 2012 - ©T. Rithmester
Kilometersten umiddelbart overfor stationen i Sunds.

Til toppen af siden