Lille Mommark

Lille Mommark amtsbanestation er nedrevet.