Boltinggård

Billetsalget fandt sted i vogterhus nr. 1. Billetsalget blev nedlagt omkring 1956-57.
Vogterhuset ved Boltinggård billetsalgssted fremtræder i dag ganske ombygget.
Det tidl. vogterhus er forlænget i retning mod Ringe/Nyborg og tagets længderetning er ændret fra vinkelret på sporet til parallel med sporet.
Ombygningen set ud til at være sket mellem 1977 og 1983.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Det ombyggede vogterhus ved Boltinggård billetsalgssted set fra gadeside i retning mod Faaborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Det ombyggede vogterhus ved Boltinggård billetsalgssted set fra tidligere sporside i retning mod Faaborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Det ombyggede vogterhus ved Boltinggård billetsalgssted set fra tidligere sporside i retning mod Faaborg.
Det lille 'fremspring' i muren efter det andet vindue må være overgangen til det tidligere vogterhus.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Det ombyggede vogterhus ved Boltinggård billetsalgssted set fra tidligere sporside i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Det ombyggede vogterhus ved Boltinggård billetsalgssted set fra tidligere sporside i retning mod Nyborg.


1961 - ©Det Kongelige Bibliotek/Sylvest Jensen Luftfoto
Luftfoto med det tidligere vogterhus set i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Masterne fra stangrækken er bevaret tæt ved Boltinggård billetsalgssted, her set i retning mod Faaborg.

Til toppen af siden