Espe


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Espe station set fra gadeside i retning mod Faaborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Espe station set fra gadeside i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Espe station set fra tidligere sporside i retning mod Faaborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Espe station set fra tidligere sporside i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Espe station set fra tidligere sporside i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Stationsskiltet sidder stadigvæk på hovedbygningen på Espe station.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Udhus/retirader på Espe station set fra tidligere sporside i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Banens varehus på Espe station set fra tidligere sporside i retning mod Faaborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Privat varehus/foderstofforretning set fra gadeside i retning mod Faaborg.
Bygningens forreste del inkl. tårnet er en senere tilføjelse som daterer sig til medio/ultimo 1960'erne og senest 1972.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Privat varehus/foderstofforretning set fra gadeside i retning mod Faaborg.
Bygningens forreste del inkl. tårnet er en senere tilføjelse som daterer sig til medio/ultimo 1960'erne og senest 1972.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Privat varehus/foderstofforretning set fra gadeside i retning mod Nyborg.
Bygningens forreste del er den oprindelig del.
Tårnet og den efterfølgende del er en senere tilføjelse som daterer sig til medio/ultimo 1960'erne og senest 1972.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Privat varehus/foderstofforretning set fra tidligere sporside i retning mod Faaborg.
Bygningens forreste del inkl. tårnet er en senere tilføjelse som daterer sig til medio/ultimo 1960'erne og senest 1972.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Det tidligere private varehus/foderstofforretning ligger skjult bag vegetation mod sporside, her set i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Resterne af en rampe ved det tidligere private varehus/foderstofforretning.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Sporskifte fra tidligere spor 1 ind til læssesporet set i retning mod Faaborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Tidligere var der her et stikspor frem til det private varehus/foderstofforretning, set i retning mod Faaborg.
Trækbukken i billedet formoder jeg har været til en afløbssko, der var en tilsvarende i den anden ende af læssesporet.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Sporskifte fra spor 1 til læssesporet set i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Det tidligere læssespor ligger endnu i græsset, set i retning mod Nyborg.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
Velkomsten til Espe station når man kommer ad cykelstien.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
En planche fortæller om cykelstien mellem Korinth og Ringe.


6. september 2020 - ©T. Rithmester
En planche fortæller om cykelstien mellem Korinth og Ringe.

Til toppen af siden