Fangel

Fangel station blev oprindelig nedtaget med henbilk på genopførelse i "Den Fynske Landsby".
Disse planer blev dog skrinlagt og bygningsdelene efterfølgende skrottet*.

*Kilde: Tråd på jernbanen.dk