Masnedø

Masnedø station er nedrevet.
Nedrivningen fandt iflg. bogen Flere forsvundene stationer sted i 1961.