Masnedsund


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Masnedsund station set fra gadeside i retning mod Rødby Færge.


14. august 2014 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Masnedsund station set fra gadeside.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Masnedsund station set fra gadeside i retning mod Ringsted.


10. august 2016 - ©T. Rithmester
Kalvehavebanens lille remise ved Masnedsund station.
Remisen er beliggende et lille stykke nord for Masnedsund station.
Vi ser her endegavlen på remisen.

Til toppen af siden