Nr. Felding


13. april 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set fra tidligere sporside i retning mod Holstebro.


15. marts 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set fra tidligere sporside i retning mod Holstebro.


21. januar 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set fra tidligere sporside i retning mod Holstebro.


22. august 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set fra tidligere sporside i retning mod Holstebro.


15. marts 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set vinkelret på fra tidligere sporside.


13. april 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set fra tidligere sporside i retning mod Ringkøbing.


15. marts 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set fra tidligere sporside i retning mod Ringkøbing.


21. januar 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set fra tidligere sporside i retning mod Ringkøbing.


22. august 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Nr. Felding station set fra tidligere sporside i retning mod Ringkøbing.

Til toppen af siden