Ringkøbing


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Esbjerg.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Esbjerg.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set vinkelret på fra gadeside.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Struer.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Struer.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Struer.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra Holstebrovej-viadukten i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra sporside i retning mod Esbjerg.


16. januar 2022 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set vinkelret på fra sporside.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra sporside i retning mod Struer.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra sporside i retning mod Struer.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Ringkøbing station set fra sporside i retning mod Struer.


16. januar 2022 - ©T. Rithmester
Stationsskilt på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Mellemgangen fra indgang fra sporside frem mod ventesalen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Hvis vi ser mod højre finder vi Arrivas tidligere Kundeservicecenter (billetsalg).
Billetsalget lukkede 23. december 2015


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Detailfoto af piktogrammer ved det tidligere Arriva Kundeservicecenter.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Til venstre i mellemgangen finder vi toiletterne.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Ventesalen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Ventesalen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Ventesalen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
De tre indgange fra gadeside på Ringkøbing station.
Det er dog kun indgangen nærmest fotografen som det er muligt at benytte, de to længst væk er aflåst.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Detailfoto af ventesalsbænke på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Detailfoto af ventesalsbænke på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Detailfoto af ventesalsbænke på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Billetluge med foranstående ledeværk på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Detailfoto at billetlugen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Detailfoto af ledeværket foran billetlugen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Den tidligere rejsegodsekspedition set fra ventesalen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Bagagebokse på Ringkøbing station.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Bagagebokse på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Et kig tilbage gennem ventesalen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Mellemgangen set mod sporside.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Og det var så en lille rundtur i ventesalen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Vue over Ringkøbing station set fra Holstebrovej-viadukten set i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Vue over Ringkøbing station set fra Holstebrovej-viadukten set i retning mod Esbjerg.


22. juli 2006 - ©T. Rithmester
Vue over Ringkøbing station set fra Holstebrovej-viadukten set i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Vue over Ringkøbing station set fra Holstebrovej-viadukten set i retning mod Esbjerg.


22. juli 2006 - ©T. Rithmester
Vue over Ringkøbing station set fra Holstebrovej-viadukten set i retning mod Esbjerg.


16. januar 2022 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Ringkøbing station set i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Ringkøbing station set i retning mod Esbjerg.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Ringkøbing station set i retning mod Esbjerg.


22. juli 2006 - ©T. Rithmester
Indkørslen til Ringkøbing station set fra overkørsel 272 set i retning mod Struer.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Ringkøbing station set i retning mod Struer.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Ringkøbing station set i retning mod Struer.


16. januar 2022 - ©T. Rithmester
Et stykke af spor 2 ved Ringkøbing station er nu fjernet, set i retning mod Esbjerg.


16. januar 2022 - ©T. Rithmester
Et stykke af spor 2 ved Ringkøbing station er nu fjernet, set i retning mod Struer.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Varslingsanlæg af ældre dato ved perronovergang på Ringkøbing station.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Detailfoto af en af højttalerne ved varslingsanlægget ved perronovergangen på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Arriva AR 1009 som RA 5235 udveksler passagerer på Ringkøbing station.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Arriva AR 1016 RA 5253 udveksler passagerer på Ringkøbing station.


23. september 2020 - ©T. Rithmester
Stativ til vandpåfyldningsslanger på Ringkøbing station.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Stativ til vandpåfyldningsslanger på Ringkøbing station.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Stationsskilt på Ringkøbing station set mod syd.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Udhus/retirader set fra gadeside i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Udhus/retirader set fra sporside i retning mod Struer.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Varehuset på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Esbjerg.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Varehuset på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Varehuset på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Struer.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Varehuset på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Struer.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Varehuset på Ringkøbing station set fra sporside i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Varehuset på Ringkøbing station set fra sporside i retning mod Struer.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Varehuset på Ringkøbing station set fra sporside i retning mod Struer.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Detailfoto af port mod gadeside i varehuset på Ringkøbing station.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Et par af Statsbanernes Transportbeholder, formentlig type B, har fået nyt liv ved varehuset på Ringkøbing station.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Toldvarehuset på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Esbjerg.


25. april 2011 - ©T. Rithmester
Toldvarehuset på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Toldvarehuset på Ringkøbing station set fra gadeside i retning mod Struer.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Toldvarehuset på Ringkøbing station set fra sporside i retning mod Esbjerg.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Resterne af havnesporet fra Ringkøbing station.


12. december 2015 - ©T. Rithmester
Det tidligere remise område for både DSB og RØHJ.
Her lå tidligere en 14 meter drejeskive som betjente både DSB og RØHJ.
Resterne af RØHJs remise (formentlig motorremisen) er revet ned mellem 1995 og 1999.


1958 - Fotograf: Peer Thomassen/Arkiv: Per Vad Nielsen
Remiseområdet på Ringkøbing station.
Det RØHJs remise som ses ligefrem og DSB's som ses til højre i billedet.
Det er havnesporet som ses kurve fra mod venstre i bunden af billedet.

Til toppen af siden