Skodsbøl

I Det Kongelige Biblioteks luftbilledsamling findes et rigtig godt billede af billetsalgsstedet.


12. januar 2022 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Skodsbøl billetsalgssted set fra gadeside i retning mod Struer.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Skodsbøl billetsalgssted set fra gadeside.


21. maj 2007 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Skodsbøl billetsalgssted set fra gadeside.


12. januar 2022 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Skodsbøl billetsalgssted set fra sporside i retning mod Struer.


24. juni 2013 - ©T. Rithmester
Det tidligere læsseområde ved Skodsbøl billetsalgssted set i retning mod Esbjerg.

Til toppen af siden