Vejen


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra gadeside i retning mod Gesten.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra gadeside i retning mod Gesten.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra gadeside.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra gadeside.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra gadeside.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Facaden mod gadeside på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Indgangspartiet fra gadeside på Vejen station.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Indgangspartiet fra gadeside på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Detailfoto af vingehjulet over indgangspartiet på Vejen station.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Detailfoto af vingehjulet over indgangspartiet på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Buste af bysbarnet Johannes Lauridsen opstillet foran Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


13. juni 2009 - ęT. Rithmester
Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set vinkelret på fra sporside.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra sporside.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Hovedbygningen på Vejen station set fra sporside.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Signalkarnappen på Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Signalkarnappen på Vejen station set fra sporside.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Detailfoto af dør ind mod den tidligere 2 kl. ventesal set sporside på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Detailfoto af dør ind mod ventesalen set sporside på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Detailfoto af drikkekumme på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Detailfoto af drikkekumme på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Stolper til perrontaget på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Detailfoto af toppen på en af stolperne til perrontaget på Vejen station.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Tillukket loggia på Vejen station set fra sporside.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Udhuset på Vejen station set fra gadeside i retning mod Gesten.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Perronerne på Vejen station set fra sporside.


30. april 2022 - ęT. Rithmester
Stationsskiltet i emalje sidder stadig over den nu tillukkede loggia.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
Stationsskiltet i emalje sidder stadig over den nu tillukkede loggia.


23. februar 2016 - ęT. Rithmester
DSB IC3 MF sæt 65 formentlig som Re 3334 med kurs mod Esbjerg på Vejen station.


23. juni 2018 - ęT. Rithmester
Post 2 i vestenden af Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


23. juni 2018 - ęT. Rithmester
Post 2 i vestenden af Vejen station.


23. juni 2018 - ęT. Rithmester
Post 2 i vestenden af Vejen station set vinkelret på fra sporside.


7. december 1990 - ęT. Rithmester
Post 2 i vestenden af Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten på sidste dag i drift.


7. december 1990 - ęG. Rithmester
Udkørselssignaler for tog mod Lunderskov ved Vejen station på sidste dag i drift.

Til toppen af siden