Bøgholm

Billetsalget ved Bøgholm holdeplads fandt sted fra gården Bøgholm, som ligger tæt ved.
Luftfoto med motiv af gården Bøgholm kan findes på Det Kongelige Bibliotek.
Holdepladsen var beliggende umiddelbart vest for gåden Bøgholm.