Grøngrøft

Grøngrøft station er nedrevet.
Et luftfoto med motiv af stationskroen kan ses på Det Kongelige Bibliotek.