Skelbæk

Billetsalget ved Skelbæk holdeplads fandt sted fra en nærvedliggende gård.