Fåre

Fåre station er pr. 1. august 2015 solgt til Bjergbanen i Lemvig
Bjergbanen er også at finde på Facebook


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Det nuværende standsningssted ved Fåre station set i retning mod Lemvig.
Den nuværende Ø-perron er kommet til mellem sommeren 2010 og maj måned 2011.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Fåre station set fra adgangsvejen i retning mod Lemvig.


28. marts 2015 - ©T. Rithmester
Fåre station set fra adgangsvejen i retning mod Lemvig.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Fåre station set fra adgangsvejen i retning mod Lemvig.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Fåre station set fra adgangsvejen i retning mod Lemvig.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Fåre station set fra adgangsvejen i retning mod Vemb.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.
Den murede perronforkant ved stationen, er forsvundet mellem 2011 og 2014.


15. september 2006 - ©T. Rithmester
Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.


15. september 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.


3. april 2016 - ©T. Rithmester
Fåre station set fra sporside i retning mod Vemb.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Fåre station set fra sporside i retning mod Vemb.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Fåre station set fra sporside i retning mod Vemb.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Detailfoto af dør i hovedbygningen.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Detailfoto af langskilt på ovenstående dør.
Pudsigt nok så er det meget lig dem på Holstebro station.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Detailfoto af vinduesparti i hovedbygningen.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Detailfoto af vinduesparti i hovedbygningen.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Billetluge på Fåre station set fra ventesalen.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Billetluge på Fåre station set fra stationskontoret.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Billettromlen set fra stationskontoret.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Pengeskabet i stationskontoret på Fåre station.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Pengeskabet i stationskontoret på Fåre station.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Udhus/retirade på Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Udhus/retirade på Fåre station set fra sporside i retning mod Vemb.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
U-signal mod Lemvig på Fåre station.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Fåre station set i retning mod Lemvig.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Fåre station set i retning mod Lemvig.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Fåre station set i retning mod Vemb.
Egentlig set fra overkørsel 40S.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Fåre station set i retning mod Vemb.
Egentlig set fra overkørsel 40S.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Fåre station set i retning mod Vemb.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Indkørslen til Fåre station set fra overkørsel 40S i retning mod Lemvig.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Indkørslen til Fåre station set fra overkørsel 40S i retning mod Lemvig.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Stationsskiltet på hovedbygningen på Fåre station.


3. april 2016 - ©T. Rithmester
Stationsskiltet på hovedbygningen på Fåre station.


28. marts 2015 - ©T. Rithmester
Stationsskiltet på hovedbygningen på Fåre station.


1. juli 2014 - ©T. Rithmester
Stationsskiltet på hovedbygningen på Fåre station.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Stationsskiltet på hovedbygningen på Fåre station.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Det tidligere varehus på Fåre station set fra gadeside i retning mod Lemvig.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Det tidligere varehus på Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Det tidligere varehus på Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Det tidligere varehus på Fåre station set fra sporside i retning mod Vemb.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Den tidligere dyrefold på Fåre station set fra gadeside i retning mod Lemvig.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Den tidligere dyrefold på Fåre station set fra gadeside i retning mod Lemvig.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Den tidligere dyrefold på Fåre station set fra gadeside i retning mod Vemb.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Den tidligere dyrefold på Fåre station set fra sporside i retning mod Lemvig.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Den tidligere dyrefold på Fåre station set fra sporside i retning mod Vemb.


25. maj 2011 - ©T. Rithmester
Den tidligere dyrefold på Fåre station set fra sporside i retning mod Vemb.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Stationens husnummer lavet i gamle kilometersten i granit.


11. december 2021 - ©T. Rithmester
Venteskuret fra Sinkbæk trinbræt.


3. april 2016 - ©T. Rithmester
Vejrhane på en af skorstene på hovedbygningen på Fåre station.
Som det ses på andre billeder, så sidder vejrhanen der endnu.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Vognkassen fra VLTJ EP 57 opstillet tæt ved Fåre station.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Brevindkast på VLTJ EP 57.


6. august 2022 - ©T. Rithmester
Brandgult lys i lygten (Signal 78) betød 'Ranger forsigtigt'.

Til toppen af siden