Højslev

Højslev station er nedrevet.


7. august 2016 - ©T. Rithmester
Højslev station set fra sporside i retning mod Struer.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Højslev station set fra sporside i retning mod Struer.
Læssesporet kan anes til venstre i vegetationen.


Ej postgået - Højslev Boghandel, Sigurd Jensen. Eneret - 90968 - Arkiv: T. Rithmester
Udateret postkort med motiv af Højslev station set fra sporside i retning mod Struer.


7. august 2016 - ©T. Rithmester
Højslev station set fra sporside i retning mod Langå.


7. august 2016 - ©T. Rithmester
DSB MF sæt 26 som IC 664 på Højslev station.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Højslev station set fra sporside i retning mod Langå.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Højslev station set i retning mod Langå.


Ej postgået - Sylvest Jensen, Hillerød. - Eneret 96479 - Arkiv: T. Rithmester
Luftfoto med Højslev station set mod nord.


Ej postgået - V. Grantzaus Luftfoto, Viborg - Eneret 99388 - Arkiv: T. Rithmester
Luftfoto fra Højslev station med bla. kolonnehuset til højre i billedet. Set mod syd.

Den 4. februar 2012 konstateredes det at kolonnehuset er nedrevet. Nedrivningen må have fundet sted i slutningen af 2011.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Kolonnehus ved Højslev station set i retning mod Struer.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Kolonnehus ved Højslev station set i retning mod Struer.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Kolonnehus ved Højslev station set i retning mod Langå.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Bagsiden af kolonnehuset ved Højslev station set i retning mod Struer.

Til toppen af siden