Viborg


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra gadeside i retning mod Struer.
Den lille sidebygning i østenden af hovedbygningen er nu fjernet.


4. juli 2013 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra gadeside i retning mod Struer.


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Sidebygningen er nu fjernet.


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Sidebygningen er nu fjernet.


4. juli 2013 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra gadeside i retning mod Langå.


16. september 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra gadeside i retning mod Langå.


20. april 2021 - ©T. Rithmester
Vingehjul i neon på Viborg station.


20. april 2021 - ©T. Rithmester
Vingehjul i neon på Viborg station.


4. juli 2013 - ©T. Rithmester
Vingehjul i neon på Viborg station.


4. juli 2013 - ©T. Rithmester
Vingehjul i neon på Viborg station.


8. februar 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra sporside i retning mod Struer.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra sporside i retning mod Struer.


4. juli 2013 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra sporside i retning mod Struer.


16. september 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra sporside i retning mod Struer.


4. juli 2013 - ©T. Rithmester
Arriva AR 2051 som RA 5432 i spor 1 på Viborg station.


20. april 2021 - ©T. Rithmester
Arriva AR 2047 som RA 5490 med kurs mod Aarhus H på Viborg station.


20. april 2021 - ©T. Rithmester
Arriva AR 2047 som RA 5490 med kurs mod Aarhus H på Viborg station.


20. april 2021 - ©T. Rithmester
Viborg station set fra sporside i retning mod Langå.


20. april 2021 - ©T. Rithmester
Viborg station set fra sporside i retning mod Langå.


8. februar 2016 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Viborg station set fra sporside i retning mod Langå.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Perron 2 på Viborg station før ombygning - set i retning mod Struer.


12. februar 2016 - ©T. Rithmester
Tidligere nedgang til perrontunnel på Viborg station - siden i funktion som venterum og efter februar 2016 nedrevet.


8. februar 2016 - ©T. Rithmester
Arriva AR 2047 som RA 5457 med kurs mod Struer i spor 2 på Viborg station.


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Forberedelserne til den nye ø-perron på Viborg station set i retning mod Langå.


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Elevatortårn ved den nye ø-perron på Viborg station.
Elevatortårnet var her også før ombygningen af perronen - set i retning mod Langå.

Flytning af spor 1


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.


4. juli 2013 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.
Sporforløb før flytning af spor 1.


4. juli 2013 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.
Sporforløb før flytning af spor 1.


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.
Aarsleff Rail - 'Sanne'.


11. juli 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.


8. februar 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station.


8. februar 2016 - ©T. Rithmester
Arbejdet med flytning af spor 1 på Viborg station. Perron 2 som den tog sig ud før ombygning.


24. juli 2016 ©T. Rithmester
Viborg station med det nu flyttede spor 1 set fra 13. sal på Viborg Sygehus. Vi ser i retning mod Struer.


6. august 2013 ©T. Rithmester
Viborg station før flytningen af spor 1 set fra 13. sal på Viborg Sygehus. Vi ser i retning mod Struer.


12. september 2012 ©T. Rithmester
Viborg station før flytningen af spor 1 set fra 13. sal på Viborg Sygehus. Vi ser i retning mod Struer.


13. september 2006 ©T. Rithmester
Viborg station før saneringen af sporarealet, set fra 9. sal (så vidt jeg husker) på Viborg Sygehus. Vi ser i retning mod Struer.

Ifb. med anlæggelsen af Banevejen i Viborg skal post 1 nedtages for senere genopførelse ved Viborg Baneby
Der er dog opstået problemer med projektet (januar 2018) så fremtiden er pt. noget usikker.
Billedeserie fra Post I i Viborg Stifts Folkeblad


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set fra dæk 9 på sygehusets P-hus i retning mod Struer.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set fra dæk 9 på sygehusets P-hus i retning mod Struer.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set i retning mod Struer.


22. juni 2011 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set i retning mod Struer.


15. februar 2016 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station er nu nedtaget.


12. februar 2016 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station umidelbart før nedtagning.


8. februar 2016 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set i retning mod Langå.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set i retning mod Langå.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set i retning mod Langå.


22. juni 2011 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set i retning mod Langå.


16. september 2006 - ©T. Rithmester
Post I på Viborg station set i retning mod Langå.


16. september 2006 - ©T. Rithmester
Post II på Viborg station set i retning mod Langå.
Post II er nedrevet april 2010.


24. juli 2016 - ©T. Rithmester
Ringremisen på Viborg station set fra 13. sal på Viborg Sygehus i retning mod Struer.


12. september 2012 - ©T. Rithmester
Ringremisen på Viborg station set fra 13. sal på Viborg Sygehus i retning mod Struer.


8. februar 2016 - ©T. Rithmester
Ringremisen på Viborg station.


22. juni 2011 - ©T. Rithmester
Ringremisen på Viborg station.


16. september 2006 - ©T. Rithmester
Ringremisen på Viborg station.


16. september 2006 - ©T. Rithmester
Porte i ringremisen på Viborg station.


3. februar 2016 - ©T. Rithmester
Ringremisen på Viborg station set i retning mod Langå.


22. juni 2011 - ©T. Rithmester
Sporarealet ved ringremisen på Viborg station set i retning mod Langå.


22. juni 2011 - ©T. Rithmester
Enderampe på Viborg station set i retning mod Struer.

Til toppen af siden