Rindsholm

Rindsholm station er nedrevet.


12. juni 2015 - ©T. Rithmester
Tidligere placering af Rindholm station set fra adgangsvejen i retning mod Struer.