Ulstrup

Ulstrup station er nedrevet.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Ulstrup station set fra gadeside i retning mod Langå.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Ulstrup station set fra sporside i retning mod Struer.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Ulstrup station set fra sporside i retning mod Struer.

Spor1 set i retning mod Struer
6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Spor 1 set i retning mod Struer.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Ulstrup station set fra sporside i retning mod Langå.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Ulstrup station set fra sporside i retning mod Langå.


21. april 2021 - ©T. Rithmester
Spor 1 set i retning mod Langå.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Spor 1 set i retning mod Langå.


27. februar 2021 - ©T. Rithmester
Arriva AR 1024 som RA 5453 med kurs mod Struer i spor 1 på Ulstrup station.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Venterum på Ulstrup station set fra gadeside i retning mod Struer.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Venterum på Ulstrup station set fra sporside i retning mod Langå.


27. februar 2021 - ©T. Rithmester
Billet/rejsekortautomat samt informationsskærm på Ulstrup station set i retning mod Langå.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Varslingsanlæg ved overgangen til perron 2 på Ulstrup station.


27. februar 2021 - ©T. Rithmester
Varslingsanlæg ved overgangen til perron 2 på Ulstrup station.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Varslingsanlæg ved overgangen til perron 1 fra perron 2 på Ulstrup station.


27. februar 2021 - ©T. Rithmester
Varslingsanlæg ved overgangen til perron 1 fra perron 2 på Ulstrup station.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Information til brugerne af cykelparkeringen på Ulstrup station.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Adgangsvejen til siderampen på Ulstrup station, set i retning mod Langå.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Siderampen på Ulstrup station set i retning mod Langå.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Siderampen på Ulstrup station set i retning mod Langå.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Opkørslen til siderampen på Ulstrup station set i retning mod Struer.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Opkørslen til siderampen på Ulstrup station set i retning mod Struer.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Siderampen Ulstrup station set fra sporside i retning mod Langå.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Siderampen Ulstrup station set fra sporside i retning mod Langå.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Resterne af sidesporet frem mod siderampen på Ulstrup station ligger der stadigvæk.
Set i retning mod Struer.


28. april 2021 - ©T. Rithmester
Resterne af sidesporet frem mod siderampen på Ulstrup station ligger der stadigvæk, dog uden at være forbundet til hovedsporet.
Set i retning mod Langå.


6. juli 2013 - ©T. Rithmester
Led for en markvej umiddelbart syd for Ulstrup station, vejen der går i vestlig retning, fører formentlig ud til Ulstrup vestlige F-signal.

Til toppen af siden